Chủ nhật, 25/3/2018 Giới thiệu  > Cơ cấu tổ chức
 • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Cơ cấu tổ chức của Trường

17/04/2009 16:8 GMT+7

 1. Ban giám hiệu.  

  Ths. Ngô Anh Tuấn - Q.Hiệu trưởng

  Mobile: 0913.163.216, Office: 0243.7521084

  Email: tuanna@mt.gov.vn

   

  Phó hiệu trưởng: Ts. Trương Thị Hà

  Mobile: 0912.745.744, 043.8385043

  Email: hatt.itamc@mt.gov.vn

  Phó hiệu trưởng: Vũ Thanh Phương

  Mobile: 0989.380.135

  Email: phuongvt.itamc@mt.gov.vn

 2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:    
-        Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học
-        Phòng Tài chính kế toán
-        Phòng Tổ chức - Hành chính
-        Phòng Quản trị thiết bị
 1. Các Khoa:    
-        Khoa Cơ bản;      
-        Khoa Quản lý nhà nước;    
-        Khoa Quản lý doanh nghiệp.    
 1. Trung tâm Đào tạo phía Nam, đặt tại thành phố Hồ Chí Minh 
 2. Trung tâm tư vấn ứng dụng khoa học công nghệ