Thứ 6, 19/1/2018 Giới thiệu  > Những thành tích đã đạt được

Những thành tích đã đạt được trong quá trình hoạt động của Trường

17/04/2009 16:43 GMT+7

1.      Tập thể và cá nhân
-        1 Huân chương lao động hạng Nhất
-        1 Huân chương lao động hạng Nhì
-        2 Huân chương lao động hạng Ba
-        5 Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
-        8 Cờ luân lưu đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ GiaoThông vân tải
-        Nhiều bằng khen của Bộ giao Thông vận tảI cho các đơn vị và cá nhân.
-        49 Huân chương chồng Mỹ cứu nước
-        30 Huy chương chông Mỹ cứu nước.
-        53 Huân chương vì sự nghiệp GTVT.
-        28 Huân chương vì sự nghiệp giáo dục.
2.      Tổ chức Đảng và Đảng viên.
-        Đảng bộ Trường được sự công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh 15 năm liên tục(1989 - 2003)
-        02 Bằng khen cảu Đảng uỷ khối cơ quan kinh tế Trung ương.
-        15 Giấy khen của Huyện Từ Liêm, Đảng uỷ cơ quan Bộ GTVT.
3.      Tổ chức Công Đoàn và Đoàn viên
-        7 Huy chương vì sự nghiệp công đoàn GTVT.
-        6 Cờ thi đua Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
-        22 Bằng khen của Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam.
-        Nhiều Bằng khen của Công đoàn GTVT Việt Nam cho các tập thể và cá nhân.