Thứ 6, 19/1/2018 Giới thiệu  > Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

17/05/2009 15:8 GMT+7

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

  • 01 Nhà giáo ưu tú  
  • 02 Tiến sỹ        
  • 11 Thạc sỹ
  • 13 đồng chí đang học cao học
  • 32 Đại học
  • 35 giáo viên có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1
  • 10 giáo viên có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2