Thứ 6, 19/1/2018 Giới thiệu  > Một số hình ảnh về trường

Một số hình ảnh về hoạt động Trường

17/05/2011 16:27 GMT+7

MỘT SỐ HÌNH ẢNH  VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN QUA
Thứ trưởng Phạm Duy Anh chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20-11-2003
Thứ trưởng Phạm Thế Minh chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20-11-2002
Thứ trưởng Lã Ngọc Khuê tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 1998 tại Lễ đổi tên Trường