Thứ 5, 26/4/2018 Chuyên mục  >  Tin tức & sự kiện  > Tin hoạt động nhà trưởng
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Hội nghị cán bộ viên chức 2013

27/03/2013 16:27 GMT+7

Thời gian: 15/3/2013

Địa điểm: Hội trường Tầng 3 A4.

Đoàn chủ tịch gồm: - Đ/c Vũ Đình Thắc bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà Trường

 - Đ/c Lê Thu Vân, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường

 - Đ/c Trương Thu Hà, Phó hiệu trưởng nhà Trường

Hội nghị đã thảo luận và tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ viên chức, đề ra nhiệm vụ, phương hướng hoạt động trong năm 2013. Hội nghị thông đã qua quy chế chi tiêu nội bộ và bầu ra ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013 - 2015 gồm:

1.      Đ/c Khổng Nguyệt Anh

2.      Đ/c Phạm Thế Anh

3.      Đ/c Nguyễn Tuyết Hoa

4.      Đ/c Hoàng Lê Minh

5.      Đ/c Trần Văn Ước

 

 

1.  Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

 

2. Đ/c Vũ Đình Thắc bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng nhà Trường báo cáo tổng kết nghị quyết năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

 

3. Đ/c Lê Thu Vân chủ tịch Công đoàn, phó hiệu trưởng nhà Trường báo cáo về đời sống việc làm và thông qua quy chế chi tiêu nội bộ

 

4. Đ/c Khổng Nguyệt Anh trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo trước hội nghị

 

5. Thư ký hội nghị

6. Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới

 

7. Thư ký thông qua nghị quyết hội nghị

 

8. Thư ký thông qua nghị quyết hội nghị