Thứ 6, 19/1/2018 Chuyên mục  >  Tin tức & sự kiện  > Tin hoạt động nhà trưởng

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

28/06/2013 16:27 GMT+7

Thời gian: 14h ngày 18 tháng 12 năm 2013

Thành phần: - Đ/c Trần Bảo Ngọc phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ GTVT,

- Đ/c Ngô Anh Tuấn  chuyên viên chính vụ Tổ chức cán bộ,

- Đ/c Vũ Đình Thắc bí thư đảng ủy, hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT.

- Các bộ chủ chốt nhà Trường

 

Một số hình ảnh buổi lễ

 

1. Đ/c Trần Bảo Ngọc phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ phát biểu khai mạc

 

2. Đ/c Ngô Tuấn Anh vụ TCCB công bố quyết định

 

3. Đ/c Đinh Thị Hải Yến nhận quyết định nhận chức kế toán trưởng

 

4. Đ/c Vũ Đình Thắc hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý GTVT

 

5. Tân Kế toán trưởng phát biểu nhận chức

 

6. Phó vụ trưởng vụ TCCB phát biểu bế mạc