Chủ nhật, 25/3/2018 Chuyên mục  >  Tin tức & sự kiện  > Tin hoạt động nhà trưởng
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Trường Cán bộ quản lý GTVT thông báo thi tuyển viên chức năm 2016

22/06/2016 16:43 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số : 326 /TB-TrCBQL

      Hà Nội, ngày 20  tháng 6  năm 2016

                                     

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016

 

Căn cứ Quyết định số: 1436/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải năm 2016;

Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải thông báo kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại một số vị trí thuộc các đơn vị trực thuộc Trường Cán bộ quản lý GTVT năm 2016 như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp ; không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể như sau :

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển ;

d) Có lý lịch rõ ràng ;

đ) Có các văn bằng, kết quả học tập, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ theo tiêu chuẩn với ngạch viên chức dự tuyển và vị trí việc làm cần tuyển;

e) Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức 

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự ;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN THEO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG ỨNG

- Số lượng : Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng:  14 viên chức, trong đó :

a) Viên chức ngạch Giảng viên: 08 chỉ tiêu;

b) Viên chức ngạch Kế toán viên: 01 chỉ tiêu;

c) Viên chức ngạch Chuyên viên: 03 chỉ tiêu (trong đó có 01 chỉ tiêu công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh);

d) Viên chức ngạch Cán sự: 01 chỉ tiêu.

đ) Viên chức ngạch Y sĩ: 01 chỉ tiêu

Chi tiết tại phụ lục 1.

- Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ: người dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp (Chi tiết: chức danh nghề nghiệp, mô tả vị trí việc làm và các điều kiện dự tuyển tại Phụ lục 2).

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu Thông tư số 15/2012/TT-BNV Phụ lục 3);

2. Bản khai Sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh 4x6 cm, có dấu giáp lai vào ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc tổ chức, cơ quan, đơn vị đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;(các yêu cầu, điều kiện đối với từng vị trí dự tuyển tại phụ lục 2)

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức(nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

6. Hai ảnh cỡ 4 x 6 cm chụp trong thời gian 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ báo tin.

 Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 250x340x5mm (ngoài bì ghi rõ danh mục các loại giấy tờ nộp, họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ).

Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức không bán, hồ sơ dự tuyển không trả lại thí sinh dự tuyển;

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào một chỉ tiêu chuyên môn tương ứng với chỉ tiêu tuyển dụng trong kỳ tuyển dụng, thí sinh vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả dự tuyển

 

 

IV. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: Từ 8h30 ngày 22/6/2016 đến 17h00 ngày  19/7/2016.( (buổi sáng: 8h30 – 11h00, buổi chiều: 13h30 – 17h00 trừ các ngày lễ, thứ bảy & chủ nhật).

2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải, Phường Cổ Nhuế II, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: (chi tiết xin liên hệ đ/c Trịnh Thị Kim Dung ĐT 0438389427/20, Fax: 0438389426. DD 0984824606)

Website: www.itamc.edu.vn

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN, LỆ PHÍ THI TUYỂN.

1.  Nội dung và hình thức thi.

Hồ sơ đạt tiêu chuẩn sẽ được thông báo dự thi; người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.

a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian 120 phút.

Nội dung thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

b)Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Nội dung thi căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển;

 Gồm 2 phần thi:

Phần 1. Thi viết, thời gian 180 phút hoặc thi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút; Thi viết hay thi trắc nghiệm do Hiệu trưởng quyết định hình thức và nội dung thi phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Phần 2. Thi thực hành. Thời gian thi thực hành do Hiệu trưởng quyết định phù hợp với tính chất, đặc điểm của lĩnh vực nghề nghiệp chuyên ngành và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; (sẽ thông báo cho người dự thi)

c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút (nếu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ ngoại ngữ)

Thi  tiếng Anh

d) Thi tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy tính hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút. (nếu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ tin học)

2. Điều kiện miễn thi một số môn

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

- Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

3.Thời gian và địa điểm thi tuyển: dự kiến ngày 30, 31/8/2016 tại Trường Cán bộ quản lý GTVT ; Phường Cổ Nhuế II, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

4.Lệ phí thi tuyển: Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 thì mức thu phí dự thi tuyển phụ thuộc vào số lượng thí sinh đủ tiêu chuẩn và được Trường Cán bộ quản lý GTVT thông báo dự thi; vì vậy, Trường Cán bộ quản lý GTVT sẽ thông báo mức thu lệ phí thi tuyển sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi. Các thí sinh đủ điều kiện dự thi xem thông báo và nộp lệ phí thi tại địa điểm tổ chức thi tuyển.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

     -Trang tin điện tử Trường CBQLGTVT(t/b)

     - Niêm yết tại Trường (t/b)

     - Các đơn vị có liên quan;

     - Lưu TCHC, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 (đã ký)

      

 

Vũ Đình Thắc

 

Xem chi tiết đính kèm file dưới đây.

Mẫu đơn đăng ký thi tuyển viên chức

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016

Quy chế tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc