Thứ 7, 21/4/2018 Chuyên mục  >  Tin tức & sự kiện  > Tin hoạt động nhà trưởng
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

18/10/2017 8:30 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GTVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                Số : 529 /TB-TrCBQL

      Hà Nội, ngày 17  tháng  10  năm 2017

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

 

Căn cứ Quyết định số: 2932/QĐ-BGTVT ngày 16  tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải;

Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải thông báo kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại một số vị trí thuộc các đơn vị trực thuộc Trường Cán bộ quản lý GTVT năm 2017 như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp ; không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể như sau :

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển ;

d) Có lý lịch rõ ràng ;

đ) Có các văn bằng, kết quả học tập, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ theo tiêu chuẩn với ngạch viên chức dự tuyển và vị trí việc làm cần tuyển;

e) Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức 

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự ;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN THEO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG ỨNG

- Số lượng: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng:  03 viên chức, trong đó :

 Viên chức ngạch Giảng viên: 03 chỉ tiêu; Chi tiết tại phụ lục 1.

- Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ: người dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp (Chi tiết: chức danh nghề nghiệp, mô tả vị trí việc làm và các điều kiện dự tuyển tại Phụ lục 2).

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu Thông tư số 15/2012/TT-BNV Phụ lục 3);

2. Bản khai Sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh 4x6 cm, có dấu giáp lai vào ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc tổ chức, cơ quan, đơn vị đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;(các yêu cầu, điều kiện đối với từng vị trí dự tuyển tại phụ lục 2)

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức(nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

6. Hai ảnh cỡ 4 x 6 cm chụp trong thời gian 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ báo tin.

 Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 250x340x5mm (ngoài bì ghi rõ danh mục các loại giấy tờ nộp, họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ).

Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức không bán, hồ sơ dự tuyển không trả lại thí sinh dự tuyển;

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào một chỉ tiêu chuyên môn tương ứng với chỉ tiêu tuyển dụng trong kỳ tuyển dụng, thí sinh vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả dự tuyển

IV. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: Từ 8h30 ngày 18/10/2017 đến 17h00 ngày  14/11/2017.( (buổi sáng: 8h30 – 11h00, buổi chiều: 13h30 – 17h00 trừ các ngày lễ, thứ bảy & chủ nhật).

2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: (chi tiết xin liên hệ đ/c Trịnh Thị Kim Dung ĐT 0438389427/20, Fax: 0438389426. DD 0984824606) Website: www.itamc.edu.vn

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN.

1.  Nội dung Xét tuyển viên chức

Hồ sơ đạt tiêu chuẩn sẽ được thông báo dự xét tuyển; Những trường hợp ứng viên không đạt yêu cầu sau khi xét duyệt hồ sơ sẽ được thông báo rõ lý do không đạt yêu cầu

Nội dung xét tuyển viên chức:

 a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

          b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Kiểm tra giảng thử đối với người đăng ký tuyển dụng vào vị trí giảng viên, thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển vào các vị trí khác

          - Hội đồng xét tuyển của Trường thực hiện theo Điều 24 của Quy chế xét tuyển viên chức( Ban hành theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ)

2. Thời gian và địa điểm thi tuyển: dự kiến cuối tháng 11năm 2017 tại Trường Cán bộ quản lý GTVT ; Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

3. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

 - Trang tin điện tử Trường CBQLGTVT(t/b);

 - Niêm yết tại Trường (t/b);

 - Các đơn vị có liên quan;

 - Lưu TCHC, VT.

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

      

 

Ngô Anh Tuấn

 

File đính kèm: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 (chi tiết)