Thứ 6, 19/1/2018 Chuyên mục  >  Tin tức & sự kiện  > Tin Đảng - Đoàn thể

Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2009-2011

24/04/2009 16:27 GMT+7

Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2009-2011 bắt đầu 7h30 ngày 22/4/2009
đại hội kết thúc lúc 11h30.
Đại hội bẩu ra ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2009-2011:   

                        1. Đ/c Vũ Thanh Phương

                        2. Đ/c Trịnh Bích Dung

                        3. Đ/c Lê Thị Hồng Điệp (Chủ tịch Công Đoàn)

                        4. Đ/c Đào Thị Lan

                        5. Đ/c Nguyễn Hồng Duy

                        6. Đ/c Nguyễn Thị Thơm

                        7. Đ/c Nguyễn Văn Tuyên

.
                                                     Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2009-2011