Thứ 7, 21/4/2018 Chuyên mục  >  Tin tức & sự kiện  > Tin Đảng - Đoàn thể
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2009-2011

24/04/2009 16:27 GMT+7

Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2009-2011 bắt đầu 7h30 ngày 22/4/2009
đại hội kết thúc lúc 11h30.
Đại hội bẩu ra ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2009-2011:   

                        1. Đ/c Vũ Thanh Phương

                        2. Đ/c Trịnh Bích Dung

                        3. Đ/c Lê Thị Hồng Điệp (Chủ tịch Công Đoàn)

                        4. Đ/c Đào Thị Lan

                        5. Đ/c Nguyễn Hồng Duy

                        6. Đ/c Nguyễn Thị Thơm

                        7. Đ/c Nguyễn Văn Tuyên

.
                                                     Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2009-2011