Thứ 7, 21/4/2018 Chuyên mục  >  Tin tức & sự kiện  > Tin Đảng - Đoàn thể
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Hội nghị kiểm tra, giám sát công tác bồi dưỡng chính trị và tuyên truyền quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

12/04/2016 16:43 GMT+7

Tại Hội nghị đồng chí Trương Thị Hà, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT đã báo cáo về công tác bồi dưỡng chính trị và tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải trong những năm qua.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đã tiến hành kiểm tra giám sát các nội dung:

+ Việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản: Chương trình lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng và Chương trình bồi dưỡng đảng viên mới; bao gồm việc thực hiện chương trình giảng dạy, tài liệu học tập, chấm bài thu hoạch, chất lượng giảng viên và việc cấp giấy chứng nhận.

+ Việc thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và bồi dưỡng chuyên đề: Chương trình Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở và các chương trình bồi dưỡng chuyên đề khác theo Hướng dẫn số 01-HD/BTG ngày 18/11/2015 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016

+ Việc tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; bao gồm tuyên truyền báo cáo, tạp chí của Bộ, ngành, trang tin điện tử của Bộ, các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Bộ

+ Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Khối của Đảng ủy Bộ.