Thứ 7, 21/4/2018 Chuyên mục  >  Tin tức & sự kiện  > Tin giáo dục
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Tài liệu tham khảo cho các thí sinh dự xét tuyển viên chức 2017

30/11/2017 13:28 GMT+7

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ- BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Cán bộ quản lý GTVT năm 2017; Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải công bố tài liệu tham khảo cho các thí sinh dự xét tuyển các vị trí giảng viên của Trường.

 

File đính kèm:

1. Tài liệu tham khảo tuyển dụng Giảng viên môn Kinh tế chính trị

2. Tài liệu tham khảo tuyển dụng Giảng viên môn Hành chính học

3. Tài liệu tham khảo tuyển dụng Giảng viên môn Quản lý hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật GTVT