Thứ 7, 21/4/2018 Chuyên mục  >  Tin tức & sự kiện  > Thời sự, VH-XH, pháp luật
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho Cán bộ viên chức đang công tác tại Trường

17/05/2016 16:43 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Công văn số 2464/BGTVT-PC ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Trường Cán bộ quản lý GTVT đã tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Theo đó, tập trung tuyên truyền các quy định về nguyên tắc bầu cử; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; ngày bầu cử; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu, công bố kết quả trúng cử... thông qua các hình thức tuyên truyền như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; lồng ghép trong các buổi giao ban của cơ quan, đơn vị; đăng tải các quy định về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên trang Thông tin điện tử của cơ quan; treo băng-rôn, cờ, áp phích có nội dung tuyên truyền, cổ động cho bầu cử tại trụ sở cơ quan.

Các cán bộ viên chức trong Trường cần nhận thức rõ mục đích rõ mục đích, vai trò, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước.

Việc lựa chọn, bầu ra những người có tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân.

Các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản liên quan:

Hiến pháp năm 2013:

Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân:

Luật Tổ chức Quốc hội

Luật Tổ chức chính quyền địa phương