Chủ nhật, 25/3/2018 Chuyên mục  >  Đào tạo  > Thông báo
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Thông báo về việc cử công chức dự thi nâng ngạch lên CVC, CVCC năm 2016

29/07/2016 12:43 GMT+7

Kính gửi các đơn vị trong Trường

 

Phòng Tổ chức - Hành chính nhận được Công văn số 8709/BGTVT  - TCCB ngày 28 tháng 7 năm 2016 về việc cử công chức dự thi nâng ngạch lên CVC, CVCC năm 2016.

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo để các đơn vị trong Trường triển khai cho cán bộ, viên chức trong đơn vị mình đăng ký dự thi và tập hợp danh sách gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 02 tháng 8 năm 2016 để Phòng TC- HC tập hợp danh sách báo cáo Bộ.

Phòng Tổ chức – Hành chính trân trọng cảm ơn!

(Công văn 8709/BGTVT – TCCB có dán tại Bảng tin của Trường)

                                                  Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

                                                                    Người lập

 

 

    Phạm Thế Anh