Thứ 7, 21/4/2018 Chuyên mục  >  Đào tạo  > Thông báo
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 14 năm 2017

10/11/2016 10:40 GMT+7

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GTVT

 

Số:  561/TB- TrCBQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    Hà Nôi, ngày  9   tháng 11    năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỀ NGHỊ

XÉT TẶNG DANH HIỆU NGƯT LẦN THỨ 14 NĂM 2017

 

          Căn cứ Nghị định số 27/ NĐ- CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân; Nhà giáo ưu tú;

Căn cứ Biên bản họp Hội nghị cán bộ, viên chức lấy phiếu tín nhiệm đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017 ngày 07 tháng 11 năm 2016; của Trường Cán bộ quản lý GTVT;

Dưới sự chủ trì của Ông Vũ Đình Thắc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, đã tổ chức tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”

Sau khi nghe đồng chí Trịnh Thị Kim Dung phổ biến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; đồng chí Trương Thị Hà -Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thành tích cá nhân;

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Nhà trường đã đối chiếu tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “ Nhà giáo ưu tú” và bỏ phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Trương Thị Hà

Hội nghị đã đề cử 03 đồng chí vào ban kiểm phiếu gồm:

1.Bà Dương Thị Hòa            - Giảng viên Khoa QLNN- Trưởng ban

2.Ông Lê Khắc Khoa            - Chuyên viên Phòng QTTB - Ủy viên

3.Ông Phan Văn Nam          - Chuyên viên Phòng TC- HC - Ủy viên

Kết quả bỏ phiếu như sau:

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị: 52 người

- Số người tham gia bỏ phiếu: 46 người

- Số người không tham gia bỏ phiếu: 06 người

Lý do: Đi công tác, đi học theo sự phân công của Nhà trường.

- Số phiếu phát ra: 46 phiếu

- Số phiếu thu về không về hợp lệ: 02 phiếu

- Số phiếu đạt: 42 phiếu

- Số phiếu không đạt: 02 phiếu

Kết quả kiểm phiếu tín nhiệm danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ - Nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ

1

Trương Thị Hà

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT

42

91,3%

 

Lưu ý: Mọi sự phản ánh xin liên hệ đồng chí Trịnh Thị Kim Dung, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính; Trường Cán bộ quản lý GTVT, ĐT: 0984824606.                                                      

HIỆU TRƯỞNG

                (đã ký)

  Vũ Đình Thắc