Chủ nhật, 25/3/2018 Chuyên mục  >  Đào tạo  > Khai, bế giảng
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K47

29/08/2017 23:28 GMT+7

Ngày 28/8/2017, Trường Cán bộ quản lý GTVT tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Khóa 47 hệ tại chức (2017 - 2018), học viên tham gia lớp học là cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức của các tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

 

Dự lễ khai giảng có ông Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng, ông Vũ Thanh Phương - Phó Hiệu trưởng; các đồng chí lãnh đạo trưởng, phó phòng, khoa, giảng viên tham gia giảng dạy; giáo viên chủ nhiệm và toàn thể học viên của lớp.

 

Các đại biểu, học viên lớp học thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca tại lễ khai giảng

 

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính Khóa 47 có 56 học viên; Là cán bộ, công chức, viên chức của các tổ chức trực thuộc Bộ GTVT. Trong thời gian học gần 9 tháng, các học viên sẽ được trang bị kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thông hiểu về cương lĩnh, chiến lược và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Qua đó, hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng, có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

 

Bà Khổng Nguyệt Anh - Trưởng phòng Đào tạo - QLKH  đọc quyết định mở lớp

Sau phần khai mạc, Bà Khổng Nguyệt Anh -Trưởng phòng Đào tạo - QLKH đọc quyết định mở lớp. Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính sẽ được tổ chức từ ngày 28/8/2017 đến tháng 8/2018.


Ông Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng phát biểu tại lễ khai giảng

 

Tại buổi lễ, Ông Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng lớp học, khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ lý luận chính trị - hành chính củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ trong thời kỳ mới. Nhà trường rất vui mừng khi nhận được sự tin tưởng, phối hợp cử cán bộ, công chức, viên chức của các tổ trực thuộc Bộ tham gia lớp học. Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để lớp học đạt kết quả cao nhất

Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp./

Hoàng Minh - Phòng Đào tạo - QLKH