Thứ 7, 21/4/2018 Chuyên mục  >  Đào tạo  > Khai, bế giảng
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Khai giảng lớp “Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K49” tại TP. Hồ Chí Minh

25/09/2017 16:28 GMT+7

Ngày 23/9/2017 tại TP Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ quản lý GTVT phối hợp với Trường Cao đẳng Hàng hải II tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Khóa 49 hệ tại chức (niên khóa 2017 -2018)

 

Dự lễ khai giảng về phía Trường Cao đẳng Hàng hải II có ông Trương Thanh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, bà Trần Thị Thu Hường - Trưởng phòng Đào tạo; về phía Trường Cán bộ quản lý GTVT có ông Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng, bà Vũ Hoàng Yến - Phó Trưởng phòng Đào tạo - Quản lý khoa học;

           

Đại biểu và học viên dự lễ khai giảng

 

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính Khóa 49 có 63 học viên đang công tác tại Trường Cao đẳng Hàng hải II và các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT. Trong thời gian học gần 10 tháng, các học viên sẽ được trang bị kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thông hiểu về cương lĩnh, chiến lược và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Qua đó, hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng, có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

 

 

 

Sau phần khai mạc, bà Vũ Hoàng Yến - Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Cán bộ quản lý Giao thông Vận tải công bố quyết định mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K49, được tổ chức từ ngày 23/9/2017 đến tháng 10/2018.

 

Ông Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT

phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ lý luận chính trị - hành chính củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ trong thời kỳ mới. Ông khẳng định nhà trường rất vui mừng khi nhận được sự tin tưởng, hợp tác của Trường Cao đẳng Hàng hải II cũng như cá nhân ông Trương Thanh Dung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng luôn quan tâm, động viên tinh thần học tập, làm việc của học viên đơn vị đã cử tham dự lớp học; Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để lớp học đạt kết quả cao nhất. 

 

 Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp./.

Hoàng Minh - Phòng ĐT-QLKH