Thứ 7, 21/4/2018 Chuyên mục  >  Đào tạo  > Khai, bế giảng
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Khai giảng “Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K55” tại Hà Nội

05/04/2018 10:28 GMT+7

Sáng 05/4/2018, Trường Cán bộ quản lý GTVT tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Khóa 55 (2018 - 2019), học viên tham gia lớp học là cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức của các tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

 

Dự lễ khai giảng có đ/c Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng, đ/c Vũ Hoàng Yến - Phó trưởng  phòng Đào tạo – QLKH Trường Cán bộ quản lý GTVT; các đồng chí lãnh đạo trưởng, phó phòng, khoa, giảng viên tham gia giảng dạy; giáo viên chủ nhiệm và toàn thể học viên của lớp.

 

Toàn cảnh lễ khai giảng

 

        Sau phần khai mạc, đồng chí Vũ Hoàng Yến - Phó Trưởng phòng Đào tạo - QLKH Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải đọc quyết định mở lớp. Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Khóa 55 sẽ được tổ chức từ tháng 4 năm 2018  đến tháng 4/2019.

 

Đ/c Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng phát biểu tại lễ khai giảng

 

Tại buổi lễ, đ/c Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng lớp học, khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ lý luận chính trị - hành chính củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ trong thời kỳ mới. Đ/c Ngô Anh Tuấn yêu cầu ban tổ chức lớp học, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy và  các học viên của lớp chấp hành tốt các nội quy, quy chế đào tạo để đảm bảo chất lượng đào tạo một cách tốt nhất. Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để lớp học đạt kết quả cao nhất.


Học viên tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính Khóa 55 là cán bộ, công chức, viên chức của các tổ chức trực thuộc Bộ GTVT. Trong thời gian học 12 tháng, các học viên sẽ được trang bị kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thông hiểu về cương lĩnh, chiến lược và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Qua đó, hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng, có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

 Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp./