Thứ 2, 22/1/2018 Trao đổi & Hỏi đáp  >  Hỏi - Đáp  > Nhà nước - Pháp luật

Tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

08/11/2016 20:43 GMT+7

Bộ luật dân sự 2015 ra đời với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự, xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ,  ổn định  cho hệ thống  pháp luật  dân sự Việt Nam, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ hội nhập quốc tế.

File đính kèm:

Bộ luật dân sự Số 91/2015/QH2013