Website các Bộ ngành

16/04/2009 15:33 GMT+7


DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GTVT

Email của trường:  itamc@mt.gov.vn;    

T

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1

Vũ Đình Thắc

Hiệu trưởng

thacvd.itamc@mt.gov.vn

2

Trường Thị Hà

Phó hiệu trưởng

hatt.itamc@mt.gov.vn

3

Nguyễn Thu Vân

Phó hiệu trưởng-CT Công đoàn

vanlt.itamc@mt.gov.vn

4

Khổng Nguyệt Anh

Trưởng phòng đào tạo

anhkn.itamc@mt.gov.vn

5

Trịnh Thị Kim Dung

Trưởng phòng TCHC

dungttk.itamc@mt.gov.vn

6

Đinh Thị Hải Yến

Trưởng phòng Kế toán

yendth.itamc@mt.gov.vn

7

Vũ Thanh Phương

Trưởng phòng Quản trị thiết bị

phuongvt.itamc@mt.gov.vn

8

Đào Thị Lan

Trưởng khoa QLNN

landt.itamc@mt.gov.vn

9

Trịnh Bích Dung

Phó trưởng khoa Cơ bản

trinhbichdung@gmail.com

10

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

Phụ trách khoa QLDN

tuyethoa873@yahoo.com.vn

11

Đinh Văn Mạnh

Bí thư Đoàn Trường

manhdv.itamc@mt.gov.vn

12

Trần Văn Ước

Phó bí thư Đoàn Trường

uoctv.itamc@mt.gov.vn

13

Đoàn Thị Quỳnh

Chuyên viên P. TCHC

quynhdt.itamc@mt.gov.vn

14

Phạm Thế Anh

Chuyên viên P. đào tạo

anhpt.itamc@mt.gov.vn

15

Vũ Hoàng Yến

Chuyên viên P. đào tạo

yenvh.itamc@mt.gov.vn