Thông báo nhập học Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K63 tại Hải Phòng (KG 23/9/2017)

19/09/2017 23:14 GMT+7

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của Nhà trường; Căn cứ Kế hoạch mở lớp và danh sách đăng ký cử cán bộ đi học của các cơ quan, đơn vị, Trường Cán bộ quản lý GTVT thông báo nhập học Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K63, khai giảng: 23/9/2017. Địa điểm học: Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II, Xã Hồng Thái, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng.