Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính tại Hải Phòng (Khai giảng 11/2017)

01/11/2017 10:50 GMT+7

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, Trường Cán bộ quản lý GTVT thông báo chiêu sinh “Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính”, khai giảng (Dự kiến): tháng 11/2017, thời gian học: Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần. Địa điểm học: Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II, Xã Hồng Thái, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng …chi tiết…