Thông báo chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” tại Hải Phòng (Khai giảng 12/2017)

01/11/2017 16:15 GMT+7

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, Trường Cán bộ quản lý GTVT thông báo chiêu sinh “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên”, khai giảng (Dự kiến): tháng 12/2017. Địa điểm học: Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II, Xã Hồng Thái, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng…chi tiết…