Thông báo chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” tại TPHCM (Khai giảng 1/2018)

23/11/2017 9:15 GMT+7

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, Trường Cán bộ quản lý GTVT thông báo chiêu sinh “Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên”, khai giảng (Dự kiến): tháng 1/2018, thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần. Địa điểm học: Trường Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI, số 189, Kinh Dương Vương, P.12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh…chi tiết…