Thông báo chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính” tại Hải Phòng (Khai giảng 1/2018)

23/11/2017 9:15 GMT+7

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, Trường Cán bộ quản lý GTVT thông báo chiêu sinh “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính”, khai giảng (Dự kiến): tháng 1/2018. Địa điểm học: Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II, Xã Hồng Thái, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng…chi tiết…